Home

Jednostki organizacyjne

W  Opolskim Centrum Centrum  bada  się  i  leczy  pacjentów  w  następujących  oddziałach, poradniach i  pracowniach:

 • Oddział  Onkologii  Klinicznej z Odcinkiem Dziennym
  - ordynator  dr n. med.  Barbara Radecka 
  - pielęgniarka  oddziałowa  -  Justyna Skiba-Bubin

 • Oddział  Ginekologii Onkologicznej z Odcinkiem Dziennym
  - ordynator  lek. med. Marcin Kalus
  - położna  oddziałowa  -  Wanda  Kiewicz

Oddział  Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, przy  którym  jest  blok  operacyjny  i  pododdział intensywnej  opieki  pooperacyjnej
- ordynator  dr  n. med.  Aleksander  Sachanbiński
- pielęgniarka  oddziałowa  -  Mariola Trzaska

 • Oddział Radioterapii
  - ordynatora  lek. med. Piotr Tokar
  - pielęgniarka oddziałowa - Helena Barchańska

 • Blok Operacyjny
  - kierownik bloku operacyjnego lek. med. Monika Hobot
  - pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego - Ewa Dyktyńska

 • Zakład  Radioterapii, w którym zainstalowana jest aparatura do leczenia promieniami oraz  do przygotowania leczenia, w tym: komputerowe systemy planowania leczenia, aparat  kobaltowy, przyspieszacz liniowy, symulator, aparat gammamed (źródło  iryd  promieniotwórczy)
  - kierownik  zakładu  lek. med. Lidia Czopkiewicz
  - kierownik  zespołu  techników  -  Sebastian Zalwert
  - kierownik zespołu fizyków - dr n.fiz. Grzegorz Cieślik

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, w której wykonywane są badania przy pomocy tomografu  komputerowego,  mammografu,  aparatu  usg  i  rtg, rezonansu magnetycznego
  - kierownik zakładu lek. med. Bożena Widz-Tomala
  - kierownik zespołu techników - Małgorzata Reding

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 
  - kierownik dr n. med. Agata Pardej

 • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, w  której  bada  się i  konsultuje  pacjentów skierowanych  przez  innych  lekarzy  oraz  tych,  którzy  zgłaszają  się  sami; w  przychodni  przyjmujemy  każdego  pacjenta  w  dniu,  w  którym  się  do  nas zgłosi.

Poradnie,  które  wchodzą  w  skład  Przychodni  to:

 • - Poradnia  Chirurgii  Onkologicznej.
 • - Poradnia  Profilaktyki Chorób Piersi.
 • - Poradnia  dla  Chorych  ze  Stomią.
 • - Pracownia  Endoskopii - pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator  oddziału chirurgii  onkologicznej z pododdziałem chorób piersi.
 • - Poradnia  Onkologii  Ogólnej.
 • - Poradnia  Chemioterapii.
 • - Poradnia  Genetyki.
 • - Poradnia  Profilaktyki  Chorób  Nowotworowych -  pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator oddziału onkologii  klinicznej z odcinkiem dziennym.
 • - Poradnia  Radioterapii.
 • - Poradnia  Laryngologiczna  Konsultacyjna - pracą   poradni  kieruje  kierownik  zakładu radioterapii.
 • - Poradnia  Onkologii  Ginekologicznej - pracą  poradni  kieruje ordynator oddziału ginekologii onkologicznej z odcinkiem dziennym.
 • - Poradnia Leczenia Bólu - pracą poradni kieruje ordynator oddziału chirurgii onkologicznej z pododdziałem choró piersi i ordynator oddziału onkologii klinicznej z odcinkiem dziennym.

Pielęgniarką  koordynującą  w  Przychodni  jest  Maria  Białas.