Home

KONKURS OFERT dot. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki inwazyjnej chorób piersi - biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo w okresie od 05.10.2018 do 05.01.2019

 

OGŁOSZENIE 

 

Informujemy, że ze względów organizacyjnych zmienił się termin otwarcia składania i otwarcia ofert konkursowych.

 

  • Oferty należy składać w sekretariacie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu przy ul. Katowickiej 66a do dnia 27.09.2018r  do godz. 13.00
  • Miejsce i termin otwarcia ofert: 27.09.2018r o  godz. 13.15 – w Opolskim Centrum Onkologii, pokój nr 04

 

Pozostałe warunki konkursu - bez zmian.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU