Home

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (UWAGA, zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Data ogłoszenia: 19.10.2018r.

Termin składania ofert: 25.10.2018r. do godz. 12:00   29.10.2018 do godz.14:15

Termin otwarcia ofert: 25.10.2018r. do godz. 12:30     29.10.2018 do godz.14:30

 

Informacja o modyfikacji Szczegółowych Warunków Konkursu wraz z wyjaśnieniami

 

Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu - modyfikacja 25.10.2018r.

 

załączniki:

 

FORMULARZ OFERTY

 

załącznik 1.1 - zadanie 1a) 

załącznik 1.1 - zadanie a) - modyfikacja 25.10.2018r.

załącznik 1.1 - zadanie 1b) 

załącznik 1.1 - zadanie b) - modyfikacja 25.10.2018r.

załącznik 1.2 - zadanie 2 

załącznik 1.2 - zadanie 2) - modyfikacja 25.10.2018r.

załącznik 2 - warunki realizacji

załącznik 2 - warunki realizacji - modyfikacja 25.10.2018r.

załącznik 3 - wzór umowy, 

 

załącznik 3 - wzór umowy - modyfikacja 25.10.2018r.

 

załącznik 3.1 - wzór zestawienia zrealizowanych świadczeń (załącznik do umowy)

załącznik 4 - klauzula informacyjna z art. 13. RODO

 

Zestawienie ofert złożonych w konkursie.

Nr sprawy: 31/K/2018

l.p.

Nazwa i adres oferenta

Nr zadania

Cena netto

Cena brutto

1.

Szpital Wojewódzki

w Opolu Sp. z o.o.

ul. Kośnego 53

45-372 Opole,

Zadanie 1

 – część a)

183.527,50zł

183.527,50 zł

Zadanie 1

– część b)

39.224,00 zł

48.245,52 zł

Zadanie 2

86.531,00 zł

87.377,40 zł

3.

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

W Opolu

Ul. Mickiewicza 1

45-367 Opole

Zadanie 2

82.133,75 zł

82.822,54 zł.

Opole, 31.10.2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU