Home

19/PN/2015 - LEKI

Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
Data ogłoszenia:      20.10.2015


Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
Data ogłoszenia:      20.10.2015Ogłoszenie: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279538&rok=2015-10-20

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załacznik nr 1 - FO

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia_1

Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia_2Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.10.2015r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.11.2015r.

czwartek, 06 kwiecień 2017 12:49

12/PN/2015 - USG + WYNIK

Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
Data ogłoszenia:       22.08.2015

czwartek, 06 kwiecień 2017 12:45

Czytaj więcej...