Home

24/PN/2016 - dostawa produktów farmaceutycznych (leki)

 

Status przetargu:    Zakończony
Data ogłoszenia:      27.07.2016

 


 

Ogłoszenie: http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163201&rok=2016-07-27

 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ :

załącznik nr 1 

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 


 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 01.08.2016r.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze ofert (11.08.2016r.)