Home

30/PN/2017 - Przebudowa pomieszczeń Histopatologii

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e71ede1b-8453-43cb-8029-87f3f7013250

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 01.08.2017r.

Termin składania ofert: 08.08.2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   08.08.2017 godz. 10:30

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

 

Dokumentacja projektowa:

załącznik nr 1.1 - ARCHITEKTURA

załącznik nr 1.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

załącznik nr 1.3 - INSTALACJE SANITARNEE

załącznik nr 1.4 - KONSTRUKCJA

załącznik nr 1.5 - PRZEDMIARY

załącznik nr 1.6 - SPECYFIKACJE (STWiORB)

 

Pozostałe załączniki:

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU przetargu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/fcfd38f0-8e7f-4d88-9194-1a726d6d2460