Home

31/PN/2017 - Komputer wraz z systemem komputerowym do niezależnej kalkulacji jednostek monitorowanych (MU)

Ogłoszenie (link): http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed90f18f-6f62-435a-8646-d2d52987c338

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (link): http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c2a6634d-7cb4-4ffb-a6a4-0fb44b2ed92d

 

Ogłoszenie: PDF

 

 

Data ogłoszenia:             07.08.2017r.

Termin składania ofert:    17.08.2017r.     23.08.2017 godz. 10.00   (zmiany terminu dokonano 14.08.2017r.)

Termin otwarcia ofert :    17.08.2017r.     23.08.2017 godz. 10.30   (zmiany terminu dokonano 14.08.2017r.)

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  12.08.2017r. (e-mail)

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ (korekta z dnia 10.08.2017 - poprawiono daty składania i otwarcia, zgodnie ze wskazanymi w ogłoszeniu)

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ (opublikowano 11.08.2017r.)

 

Informacja na podstawie art 86 ust. 5 PZP

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA