Home

33/US/2017 - Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii

Przedmiot zamówienia:

 

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w drodze „zapytania ofertowego” 

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia (PDF)

 

Załączniki:

 

Opis przedmiotu zamówienia     - załącznik nr 1

Wzór umowy                            - załącznik nr 2        [załącznik do umowy - wzór skierowania]

Formularz oferty                       - załącznik nr 3 

 

 

Termin złożenia oferty:                do 21.08.2017r  godz. 11.00

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH i WYNIKU POSTĘPOWANIA