Home

40/PN/2017 - Dostawa narzędzi elektrochirurgicznych kompatybilnych z generatorem Valleylab (Force Triad)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74c4e5fb-5429-4b5e-9df2-b08da7f3e6b6

 

 OGŁOSZENIE O ZAMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/eecaa888-c510-449e-aef5-c37fda8499df

 

 

Termin składania ofert:18.09.2017r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.09.2017r. godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 13.09.2017r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ                     

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ( opublikowano 14.09.2017r.)

 

DOKUMENTY PO ZMIANIE:

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- na podstawie art. 86 ust 5 PZP (opublikowano 18.09.2017r.)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ( opublikowano 19.09.2017r.)