Home

33/US/2017 - Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii

Przedmiot zamówienia:

 

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w drodze „zapytania ofertowego” 

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia (PDF)

 

Załączniki:

 

Opis przedmiotu zamówienia     - załącznik nr 1

Wzór umowy                            - załącznik nr 2        [załącznik do umowy - wzór skierowania]

Formularz oferty                       - załącznik nr 3 

 

 

Termin złożenia oferty:                do 21.08.2017r  godz. 11.00

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH i WYNIKU POSTĘPOWANIA

piątek, 11 sierpień 2017 10:41

31/PN/2017 - Komputer wraz z systemem komputerowym do niezależnej kalkulacji jednostek monitorowanych (MU)

Ogłoszenie (link): http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed90f18f-6f62-435a-8646-d2d52987c338

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (link): http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c2a6634d-7cb4-4ffb-a6a4-0fb44b2ed92d

 

Ogłoszenie: PDF

 

 

Data ogłoszenia:             07.08.2017r.

Termin składania ofert:    17.08.2017r.     23.08.2017 godz. 10.00   (zmiany terminu dokonano 14.08.2017r.)

Termin otwarcia ofert :    17.08.2017r.     23.08.2017 godz. 10.30   (zmiany terminu dokonano 14.08.2017r.)

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  12.08.2017r. (e-mail)

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ (korekta z dnia 10.08.2017 - poprawiono daty składania i otwarcia, zgodnie ze wskazanymi w ogłoszeniu)

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ (opublikowano 11.08.2017r.)

 

Informacja na podstawie art 86 ust. 5 PZP

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 07 sierpień 2017 12:42