Home

34/med/2017 - KONKURS - BADANIA LABORATORYJNE analityka medyczna, analityka mikrobiologiczna

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu w okresie 12 miesięcy od daty udzielenie zamówienia badań laboratoryjnych:

 

Zadanie 1  - z zakresu analityki medycznej dla potrzeb badań klinicznych

Zadanie 2  - z zakresu analityki mikrobiologicznej

 

Przedmiot konkursu podzielony został na dwa zadania, przy czym dopuszczamy złożenie ofert częściowych na każde z zadań odrębnie, jak również oferty kompleksowej, dotyczącej obu zadań.

 

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) (zmodyfikowane 17.08.2017)

 

załączniki:

 

1) Formularz oferty   Formularz oferty (poprawiony 17.08.2017)

2) Formularz asortymentowo-cenowy

3) Ogólne warunki umowy dla zadania nr 1   Ogólne warunki umowy dla zadania nr 1 (poprawiony 17.08.2017)

4) Ogólne warunki umowy dla zadania nr 2)

5) Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI WARUNKÓW KONKURSU z dnia 17.08.2017r. 

 

 

Termin składania ofert: 18.08.2017r. - do godziny 12:00

 

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania  i otwarcia ofert

 

w konkursie na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:

  • badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej rutynowej oraz dla potrzeb badań klinicznych
  • badań laboratoryjnych z zakresu analityki mikrobiologicznej

 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty składać należy w zamkniętej kopercie z adnotacją „konkurs ofert –badania laboratoryjne – zadanie nr …..” w Sekretariacie Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66 a, 45-061 Opole,

do dnia 22.08.2017r. do godziny 12.00

Otwarcie ofert

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 22.08.2017r o godz. 12.15 w Opolskim Centrum Onkologii – Sekcja zamówień publicznych – pokój nr 4.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

piątek, 11 sierpień 2017 10:15

29/PN/2017 - dostawa leków

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=75c72ab7-5fb2-45cd-be2d-8ea61dd55502

 

 

Termin składania ofert: 02.08.2017r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2017r. godz. 13:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 28.07.2017

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 5

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (opublikowano 28.07.2017r.)

 

Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art 86 ust. 5 PZP (opublikowano 02.08.2017r.)

 

Informacja o wyniku postępowania (opublikowano 23.09.2017r.)

poniedziałek, 24 lipiec 2017 14:10

22/PN/2017 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Ogłoszenie: 

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8196db9-3806-40d0-bb9d-ca27621e2bdb

 

Termin składania ofert: 28.07.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  28.07.2017r. godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 24.07.2017r. 

 

Przedmiot zamówienia - zestawienie pakietów:

 

Pakiet 1 Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, kaniule dożylne, kraniki, akcesoria
Pakiet 2 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, dreny do podawania tlenu, maski
Pakiet 3 Butle typu Redon, dreny typu Redon
Pakiet 4 Zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, kanki rektalne
Pakiet 5 Rurki intubacyjne, filtry, obwody oddechowe
Pakiet 6 Chusty gazowe
Pakiet 7 Ostrza ze stali nierdzewnej
Pakiet 8 Zamknięty system pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniowądo oznaczania badań z krwi żylnej oraz mikrokapilary do pobierania krwi włośniczkowej
Pakiet 9 Cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu - jałowe
Pakiet 10 Elektrody EKG, jednorazowego użytku
Pakiet 11 Igły biopsyjne i lokalizacyjne
Pakiet 12 Igły podpajęczynówkowe, zestawy do punkcji opłucnej, otrzewnej
Pakiet 13 Opatrunki do stabilizacji wkłuć
Pakiet 14 Produkty ochrony osobistej, używane przy rozpuszczaniu cytostatyków oraz produkty do przygotowywania i podawania cytostatyków
Pakiet 15 Cewnik do żył centralnych
Pakiet 16 Zestawy urologiczne
Pakiet 17 Drobny sprzęt jednorazowego użytku
Pakiet 18 Wzierniki ginekologiczne
Pakiet 19 Papier do sterylizacji
Pakiet 20 Torebki, rękawy do sterylizacji
Pakiet 21 Testy do sterylizacji
Pakiet 22 Testy do kontroli, mycia i dezynfekcji maszynowej oraz kontroli zgrzewu
Pakiet 23 Jałowe zgłębniki żołądkowe, przedłużacze
Pakiet 24 Sterylna substancja do znieczuleń miejscowych o właściwościach odkażających, opaski uciskowe, igły do pobierania i rozpuszczania leków, osłonki, plikatory, myjki
Pakiet 25 Gąbki sterylne
Pakiet 26 Elektrody bierne
Pakiet 27 Fartuchy i obłożenia chirurgiczne barierowe
Pakiet 28 Podkład ochronny bibułowo-foliowy
Pakiet 29 Zestawy do drenażu ran
Pakiet 30 Przenośny system infuzyjny
Pakiet 31 Maski nadkrtaniowe
Pakiet 32 Maski krtaniowe, twarzowe, rurki ustno -gardłowe, łączniki.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

SIWZ

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - poprawiony 25.07.2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ (opublikowano  25.07.2017r.)

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 PZP

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 PZP ZESTAWIENIE CEN BRUTTO

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIK - INFORMACJA O OCENIE OFERT(PUNKTACJA)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9db9814e-4934-46a4-b936-2c60c67ffba6

 

 

czwartek, 20 lipiec 2017 13:13