Home

14/PN/2017 - Aktualizacja zestawu pomiarowego – analizatora pola promieniowania oraz rozbudowa systemu CBCT na potrzeby radioterapii 4D. UWAGA - zmiana terminu składania ofert!

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1a77d75f-b16d-40ad-8dde-079e23c51270

 

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 

1)  http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8645330a-de4b-4f5c-a188-1642a8e61441&path=2017%5c05%5c20170523%5c87015_2017.html

 

2) http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7f885670-c8c0-4ee5-93ae-5960461d6f77&path=2017%5c5%5c20170529%5c89602_2017.html

 

3) http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7474a532-c2e5-41a2-8d68-6e967ba3eedd&path=2017%5c5%5c20170531%5c90474_2017.html

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ

SIWZ - poprawionaSIWZ - poprawiona

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony 

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy - poprawiony

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie "self cleaning"(jeżeli dotyczy)(jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 8 - oświadczenie "potencjał podmiotu trzeciego" (jeżeli dotyczy)" (jeżeli dotyczy)

 

Termin składania ofert: 25.05.2017 godz. 10:00      01.06.2017 godz. 10:00   02.06.2017 godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert:   25.05.2017 godz. 10:30      01.06.2017 godz. 10:30   02.06.2017 godz. 10:30

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ (opublikowano 22.05.2017r.)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ _ część 2 (opublikowano 26.05.2017r.)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ _ część 3 (opublikowano 29.05.2017r.)

Zmiana treści SIWZ (opublikowano 31.05.2017r.)

 

 

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - zgodnie z art 86 ust. 5 PZP (opublikowano 02.06.2017r.)

 

RANKING OFERT (opublikowano 02.06.2017r.)

 

WYNIK (opublikowano 07.06.2017r.)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=72969f3e-a124-480b-acbc-5d78cb59cd40&path=2017%5c07%5c20170714%5c108350_2017.html

 

środa, 17 maj 2017 14:57