Home

50/PN/2017- Dostawa systemu zapobiegającego wypadaniu włosów, przeznaczonego do chłodzenia skóry głowy pacjenta w czasie podawania chemioterapii, składającego się z jednostki chłodzącej wraz ze skomputeryzowaną jednostką sterującą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05f5b0cb-9b14-4af5-8cac-92de2d74f238

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c08c91cb-4069-4554-97a4-c6fda26b9870

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0c2d15cf-9057-4044-b52b-034bc63c4e6f

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.11.2017 godz. 10:00  (zmiany terminu dokonano 03.11.2017r.)

TERMIN OTWARCIA OFERT: 08.11.2017 godz. 10:30  (zmiany terminu dokonano 03.11.2017r.)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 27.10.2017r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ

SIWZ (poprawiona 03.11.2017r.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁACZNIK NR 1 (poprawiony 03.11.2017r.)

ZAŁĄCZNIK NR 2    

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO ZMIANACH (poprawiony 03.11.2017r.)

ZAŁĄCZNIK NR 3.1

ZAŁĄCZNIK NR 3.2

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

 

Na podstawie art. 185 ust 1 PZP, informujemy, że w dniu 30.10.2017r., zamawiający otrzymał kopię odwołania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wniesionego przez EM-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

Treść kopii odwołania.

Wyjaśnienia I

Wyjaśnienia II

Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- na podstawie art. 86 ust 5 PZP ( opublikowano 08.11.2017r.)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (opublikowano 09.11.2017r.)

poniedziałek, 23 październik 2017 14:41

39/PN/207 dostawa zestawów infuzyjnych do pomp objętościowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df1dff5a-cff6-4dc2-8133-185ac9f65b57

 

Termin składania ofert:27.09.2017r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 27.09.2017r. godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 22.09.2017r.

 


 

Dokumenty do pobrania

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 


 

Wyjaśnienia I

 


 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp

Informacja o wyniku postępowania

 


 

poniedziałek, 18 wrzesień 2017 14:03