Home

17/PN/2018 - dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego jednorazowego użytku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f66e0f54-55e3-4a3b-932e-1816f16b410f

 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  09.08.2018 r. godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT:  09.08.2018 r. godz. 11:30

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 05.08.2018r.

 


 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 


 

WYJAŚNIENIA I

WYJAŚNIENIA II

 


 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 


 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

środa, 01 sierpień 2018 14:39

15/PN/2018 - dostawa środków ochrony indywidualnej do produkcji cytostatyków

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f629f795-7c93-42e0-8853-70b25cf2bdde

 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  08.08.2018 r. godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT:  08.08.2018 r. godz. 11:30

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 04.08.2018r.

 


 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 


 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 


 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

wtorek, 31 lipiec 2018 10:52