Home

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. T. Koszarowskiego (tekst jednolity)

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Wider

 

 

16 stycznia 2018


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 26/2018

 

18 marca 2016


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 11/2016

 

04 września 2015


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 13/2015

 

23 marca 2015


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 7/2015

 

24 listopada 2014


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 29/2014

 

29 kwietnia 2014


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 9/2014

 

26 lutego 2014


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 5/2014

 

13 listopada 2013


Zmiana: Zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 24/2013

 

1 lipca 2013


Zmiana: Zarządzeniedo Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 13/2013

Aktualna struktura organizacyjna:
Załącznik nr 1

Wykaz symboli poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk:
Załącznik nr 2

 

25 lutego 2013


Zmiana: Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie 7/2013

Aktualna struktura organizacyjna:
Załącznik nr 1