Home

Statut

 

UCHWAŁA NR XXX/328/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

1. UCHWAŁA NR XXXII/368/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

 

2. UCHWAŁA NR II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

 


 

Skład Rady Społecznej:


Renata       JAŻDŻ-ZALESKA          przewodniczący
Sławomir     TUBEK                       wiceprzewodniczący
Ignacy       CZEKALSKI

Bolesław     GORANCZEWSKI

Marek         KAWA

Jan            KRZESIŃSKI

Jolanta       WILCZYŃSKA

Marek         PIETRUSZKA

Irena          POLITOWICZ-KURYŁO

Adam         TOMCZYK