Home

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (EX-ANTE)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ex-ante)

 

Zamawiający
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

 

Na podstawie rozeznania rynku, oraz informacji uzyskanych od Wykonawcy informujemy,
że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem jest zakup i dostawa APARATÓW DO TERAPII GŁĘBOKĄ OSCYLACJĄ wraz z wyposażeniem pracowni.

Zamówienie obejmuje:

1. Aparat do terapii głęboką oscylacją (DEEP OSCILLATION EVIDENT ) -szt.2
Wraz z następującym wyposażeniem pracowni:
• Stół rehabilitacyjny SR-3E rp z unoszoną częścią nóg do pozycji siedzącej oraz z podłokietnikami – 1 szt.
• Kozetka rehabilitacyjna z elektryczną regulacją wysokości i z podłokietnikami SR-3 – 1 szt.
• Fotel zabiegowy JFZ4 – 1 szt.

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2018r.

 

Jedynym Wykonawcą współpracującym bezpośrednio, na zasadach wyłączności, z producentem APARATÓW DO TERAPII GŁĘBOKĄ OSCYLACJĄ,

z którym zawarta zostanie umowa o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro jest:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED
ul. Młyńska 20
43-300 Bielsko-Biała

czwartek, 04 październik 2018 15:13