Home

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (EX-ANTE)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ex-ante)

 

Zamawiający
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

 

Na podstawie rozeznania rynku, oraz informacji uzyskanych od Wykonawcy informujemy,
że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem jest zakup i dostawa APARATÓW DO TERAPII GŁĘBOKĄ OSCYLACJĄ wraz z wyposażeniem pracowni.

Zamówienie obejmuje:

1. Aparat do terapii głęboką oscylacją (DEEP OSCILLATION EVIDENT ) -szt.2
Wraz z następującym wyposażeniem pracowni:
• Stół rehabilitacyjny SR-3E rp z unoszoną częścią nóg do pozycji siedzącej oraz z podłokietnikami – 1 szt.
• Kozetka rehabilitacyjna z elektryczną regulacją wysokości i z podłokietnikami SR-3 – 1 szt.
• Fotel zabiegowy JFZ4 – 1 szt.

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2018r.

 

Jedynym Wykonawcą współpracującym bezpośrednio, na zasadach wyłączności, z producentem APARATÓW DO TERAPII GŁĘBOKĄ OSCYLACJĄ,

z którym zawarta zostanie umowa o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro jest:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED
ul. Młyńska 20
43-300 Bielsko-Biała

czwartek, 04 październik 2018 15:13

Przegląd urządzeń i aparatury medycznej

Zapraszamy do składania ofert na przegląd serwisowy następującego sprzętu:

 

 • Zadanie 1 – komora laminarna,
 • Zadanie 2 – urządzenia do endoskopii
 • Zadanie 3 – urządzenia Centralnej Sterylizatorni
 • Zadanie 4 – aparat do znieczulenia
 • Zadanie 5 – gammakamera
 • Zadanie 6 – respirator
 • Zadanie 7 – materac do ogrzewania
 • Zadanie 8 – laparoskop
 • Zadanie 9 – macerator
 • Zadanie 10 – urządzenia do obrazowej diagnostyki
 • Zadanie 11 – ultrasonograf
 • Zadanie 12 – strzykawka automatyczna
 • Zadanie 13 – aparat RTG
 • Zadanie 14 – myjnia automatyczna
 • Zadanie 15 – wózek bemarowy
 • Zadanie 16 – zmywarka do naczyń
 • Zadanie 17 – podgrzewacz do płynów

 

 

Termin składania ofert:  4.10.2018r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:   4.10.2018r. godz. 14:30

 

 

Opis Warunków Zamówienia

 

arkusz cenowy

czwartek, 27 wrzesień 2018 12:30