Home

Przegląd urządzeń i aparatury medycznej

Zapraszamy do składania ofert na przegląd serwisowy następującego sprzętu:

 

 • Zadanie 1 – komora laminarna,
 • Zadanie 2 – urządzenia do endoskopii
 • Zadanie 3 – urządzenia Centralnej Sterylizatorni
 • Zadanie 4 – aparat do znieczulenia
 • Zadanie 5 – gammakamera
 • Zadanie 6 – respirator
 • Zadanie 7 – materac do ogrzewania
 • Zadanie 8 – laparoskop
 • Zadanie 9 – macerator
 • Zadanie 10 – urządzenia do obrazowej diagnostyki
 • Zadanie 11 – ultrasonograf
 • Zadanie 12 – strzykawka automatyczna
 • Zadanie 13 – aparat RTG
 • Zadanie 14 – myjnia automatyczna
 • Zadanie 15 – wózek bemarowy
 • Zadanie 16 – zmywarka do naczyń
 • Zadanie 17 – podgrzewacz do płynów

 

 

Termin składania ofert:  4.10.2018r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:   4.10.2018r. godz. 14:30

 

 

Opis Warunków Zamówienia

 

arkusz cenowy

czwartek, 27 wrzesień 2018 12:30

19/US/2018 - USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiot zamówienia:

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w drodze " Zapytania ofertowego"

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia -   załącznik  nr 1

Projekt umowy                       -   załącznik nr  2    

Projekt umowy                       -    załącznik nr 2                                              [Wzór skierowania]   [ Wzór skierowania]

Formularz ofertowy                -    załącznik nr 3

Termin złożenia oferty:                do 17.08.2018r.  godz. 11.00

Wyjaśnienia  

Informacja o złożonych ofertach i wyniku postępowania

poniedziałek, 06 sierpień 2018 14:25