Home

19/US/2018 - USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiot zamówienia:

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w drodze " Zapytania ofertowego"

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia -   załącznik  nr 1

Projekt umowy                       -   załącznik nr  2    

Projekt umowy                       -    załącznik nr 2                                              [Wzór skierowania]   [ Wzór skierowania]

Formularz ofertowy                -    załącznik nr 3

Termin złożenia oferty:                do 17.08.2018r.  godz. 11.00

Wyjaśnienia  

Informacja o złożonych ofertach i wyniku postępowania

poniedziałek, 06 sierpień 2018 14:25