Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Konkurs na udzielanie „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisu badań diagnostycznych z patomorfologii oraz udział w konsyliach w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”Konkurs na udzielanie „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisu badań diagnostycznych z patomorfologii oraz udział w konsyliach w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
06.12.2023, Autor wpisu
  Ogłoszenie[1] w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka...
06.12.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
30.11.2023, Autor wpisu
Ogłoszenie z dnia  30 listopada 2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (postępowanie konkursowe nr 11/K/2023)   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii...
30.11.2023, Autor Marzena Glapa
Konkurs na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradniach w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”.
28.11.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
28.11.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Rozstrzygnięcie konkursu na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
24.11.2023, Autor wpisu
Opole, dnia 24 listopada 2023  r.       Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SP...
24.11.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
20.11.2023, Autor wpisu
Opole, dnia 20 listopada 2023  r.       Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z  zakresu wykonywania badań i konsultacji kardiologicznych w celu...
20.11.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Konkurs na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
09.11.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie[1] w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul....
09.11.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Konkurs na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”.
07.11.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
07.11.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o  udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Pracowni Brachyterapii oraz  pełnienie funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
12.10.2023, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o  udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Pracowni Brachyterapii oraz  pełnienie funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu      Dyrektor...
12.10.2023, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie o konkursie „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Brachyterapii oraz pełnienie funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”.
26.09.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
26.09.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu o ” Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Radioterapii, Oddziale Radioterapii,  Poradniach Radioterapii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu”
13.09.2023, Autor wpisu
Opole, dnia 13 września 2023  r.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Radioterapii, Oddziale Radioterapii,  Poradniach Radioterapii w SP ZOZ Opolskie Centrum...
13.09.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną/pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
01.09.2023, Autor wpisu
Opole, dnia 1 września  2023  r.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną/pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie...
01.09.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie o konkursie:„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii, Oddziale Radioterapii, Poradniach Radioterapii w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
29.08.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
29.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie o o rozstrzygnięciu konkursu ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
22.08.2023, Autor wpisu
OGŁOSZENIE z dnia 22 sierpnia 2023 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert  w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w...
22.08.2023, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie o konkursie na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną / pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
17.08.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologi prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
17.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu konkursu na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną/pielęgniarza anestezjologicznego na Oddziale Anestezjologii w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
16.08.2023, Autor wpisu
Opole, dnia   16 sierpnia 2023 r.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę anestezjologiczną/ pielęgniarza anestezjologicznego na Oddziale Anestezjologii w SPZOZ...
16.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu konkursu na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną/pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
16.08.2023, Autor wpisu
Opole, dnia 16 sierpnia 2023  r.       Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną/pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w...
16.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Konkurs na „„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną / pielęgniarza operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
01.08.2023, Autor wpisu
  Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
01.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Konkurs na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną / pielęgniarza anestezjologicznego na Oddziale Anestezjologii w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
01.08.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
01.08.2023, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
31.07.2023, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
31.07.2023, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
29.05.2023, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej  w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu      Dyrektor Samodzielnego...
29.05.2023, Autor Marzena Glapa
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”.
17.05.2023, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A,...
17.05.2023, Autor Elżbieta Wróbel
OGŁOSZENIE KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
01.03.2023, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu ul. Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY...
01.03.2023, Autor Marzena Glapa
OGŁOSZENIE KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
14.02.2023, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY...
14.02.2023, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
09.12.2022, Autor wpisu
OGŁOSZENIE z dnia 9 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert  w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz...
09.12.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
07.12.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych na Oddziale...
07.12.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
25.11.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii  prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45-061...
25.11.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
18.11.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie z dnia  18 listopada 2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologiiprof. Tadeusza Koszarowskiego...
18.11.2022, Autor Marzena Glapa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
16.11.2022, Autor wpisu
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni w SP ZOZ...
16.11.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
03.11.2022, Autor wpisu
  Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
03.11.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
18.10.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu     Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu...
18.10.2022, Autor Marzena Glapa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
17.10.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu      Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...
17.10.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
06.10.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im.prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
06.10.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
05.10.2022, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
05.10.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu  
24.08.2022, Autor wpisu
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu     Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu...
24.08.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
10.08.2022, Autor wpisu
    Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
10.08.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Osoba do Sekcji Zamówień Publicznych w Dziale Administracyjno-Technicznym
08.08.2022, Autor wpisu
08.08.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
29.06.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu[1]   Udzielający zamówienia: Samodzielny...
29.06.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
10.06.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.      Dyrektor...
10.06.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
01.06.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych       Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
01.06.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
25.05.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych    Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
25.05.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 4/2022 w przedmiocie konkursu ofert dla zadania pod nazwą: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”
12.05.2022, Autor wpisu
Informacja o rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania   nr 4/2022 w przedmiocie konkursu ofert dla zadania pod nazwą: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych...
12.05.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla zadania pod nazwą: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
25.04.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla zadania pod nazwą: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”   Udzielający...
25.04.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie o zmianie godziny otwarcia ofert dla konkursu na Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum
12.04.2022, Autor wpisu
ZMIANA GODZINY  OTWARCIA OFERT   Udzielający zamówienie w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym na :    „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących...
12.04.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
04.04.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych       Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
04.04.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
31.03.2022, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.      Dyrektor...
31.03.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o odrzuceniu oferty złożonej do konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
23.03.2022, Autor wpisu
Informacja o odrzuceniu oferty złożonej do konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ...
23.03.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
21.03.2022, Autor wpisu
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu      Dyrektor Samodzielnego Publicznego...
21.03.2022, Autor Elżbieta Wróbel
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
15.03.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
15.03.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
15.03.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych     Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im.prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
15.03.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”
03.03.2022, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu...
03.03.2022, Autor Marzena Glapa
Ogłoszenie Konkurs na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
18.02.2022, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko ORDYNATORA...
18.02.2022, Autor Marzena Glapa
Informacja o braku zawarcia umowy w ramach konkursu ofert nr 7/2021 na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
26.01.2022, Autor wpisu
Informacja o braku zawarcia umowy w ramach konkursu ofert nr 7/2021 na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne  z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów...
26.01.2022, Autor Marzena Glapa
1/PN/2019 – Dostawa staplerów chirurgicznych
05.01.2022, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=82feb863-2a33-4854-aeda-6dc2b0715765 Termin składania ofert: 24.01.2019r. godz.  10:00 Termin otwarcia ofert:   24.01.2019r....
05.01.2022, Autor BIP Admin
Archiwum – Ogłoszenia
05.01.2022, Autor wpisu
05.01.2022, Autor BIP Admin
Archiwum – Konkursy
05.01.2022, Autor wpisu
05.01.2022, Autor BIP Admin
Archiwum – Zapytania ofertowe
05.01.2022, Autor wpisu
05.01.2022, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU
04.01.2022, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko NACZELNEJ...
04.01.2022, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.
29.12.2021, Autor wpisu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66a 45-061 Opole informuje, że w konkursie ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia...
29.12.2021, Autor BIP Admin
Polityka prywatności
27.12.2021, Autor wpisu
Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Polityka cookies
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
Instrukcja korzystania z BIP
27.12.2021, Autor wpisu
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Na stronach...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Udostępnianie informacji
27.12.2021, Autor wpisu
Zgodnie z obowiązującą Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Redakcja
27.12.2021, Autor wpisu
Przygotowanie artykułów Sekcja zamówień publicznychDział Administracyjno – Techniczny45-061 Opole, Katowicka 66Atel.: (0-77) 441 60 96tel.: (0-77) 441 63 00e-mail: przetargi@onkologia.opole.pl Kadry Dział Kadr i Organizacji...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Praktyki i staże
27.12.2021, Autor wpisu
Aktualnie poszykujemy pracowników na następujące stanowiska: AKTUALIE BRAK OFERT Dokument CV wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Opolskim...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Praca
27.12.2021, Autor wpisu
Aktualnie poszykujemy pracowników na następujące stanowiska: Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych na Oddziale Radioterapii. Oferujemy dowolną formę zatrudnienia tj. umowa o pracę – min. wymiar etatu: 0,5...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Archiwum
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
Plany postępowań
27.12.2021, Autor wpisu
PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2023 wersja 1 wersja 2 wersja 3 wersja 4 wersja 5 wersja 6 wersja 7 wersja 8 wersja 9 wersja 10 wersja 11 wersja 12 wersja13 wersja 14 wersja 15 wersja 16 wersja 17 wersja18 wersja19 wersja20 wersja...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Konkursy
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
COVID-19
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
Platforma zakupowa
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
Regulamin Organizacyjny
27.12.2021, Autor wpisu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Załączniki: SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ OPOLSKIE...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Przedmiot działalności
27.12.2021, Autor wpisu
Obszar działania Podstawowym obszarem działania Centrum jest województwo opolskie.Dodatkowy obszar działania może być określony w umowach z dysponentami środków finansowych. Cele Celem Centrum jest dążenie do osiągnięcia...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Rada Społeczna
27.12.2021, Autor wpisu
Skład Rady Społecznej Zbigniew KUBALAŃCA Przewodniczący Danuta TRZASKAWSKA Edyta GOLA Janina OKRĄGŁY Krzysztof PUSZCZEWICZ Jolanta WILCZYŃSKA Piotr WACH Zastępca Przewodniczącego Beata JABŁOŃSKA Izabella PISAREK
27.12.2021, Autor BIP Admin
Zarząd Szpitala
27.12.2021, Autor wpisu
Działalnością Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, ponosi za nie odpowiedzialność....
27.12.2021, Autor BIP Admin
Władze jednostki
27.12.2021, Autor wpisu
27.12.2021, Autor BIP Admin
Zakłady
27.12.2021, Autor wpisu
Zakład Radioterapii kierownik zakładu lek. med. Lidia Czopkiewicz kierownik zespołu techników – Małgorzata Lubieniecka kierownik zespołu fizyków – dr n.fiz. Grzegorz Cieślik Zakład...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Pracownie
27.12.2021, Autor wpisu
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne kierownik dr n. med. Agata Pardej Pracownia Endoskopii kierownik – lek. med Tomasz Sachańbiński Pracownia Brachyterapii kierownik – dr n. med. Kamila Czerw Pracownia Diagnostyki...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Poradnie
27.12.2021, Autor wpisu
Poradnie, które  wchodzą w skład Przychodni to: Poradnia Chirurgii Onkologicznej Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Poradnia dla Chorych ze Stomią Pracownia Endoskopii – pracą tych poradni kieruje ordynator oddziału chirurgii onkologicznej...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Oddziały szpitalne
27.12.2021, Autor wpisu
Oddział Ginekologii Onkologicznej kierownik oddziału  dr hab. n. med. Ewa Milnerowicz-Nabzdyk Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi kierownik oddziału dr n. med. Tomasz Sachańbiński...
27.12.2021, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH
27.12.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE z dnia 27 grudnia 2021 roku O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERTNA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHW ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Dotyczy ogłoszenia z dnia 13.12.2021r. postępowanie konkursowe nr 13/K/2021...
27.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii – diagnostyka piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
23.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu  radiologii – diagnostyka piersi w Opolskim Centrum Onkologii Dyrektor Samodzielnego...
23.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii ogólnej i zabiegowej oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
23.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych   z zakresu radiologii ogólnej i zabiegowej oraz udziałw konsyliach w Opolskim Centrum...
23.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
21.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii  w Opolu Dyrektor Samodzielnego...
21.12.2021, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
21.12.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY...
21.12.2021, Autor BIP Admin
INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA I OPISU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU RADIOLOGII – DIAGNOSTYKA PIERSI W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
17.12.2021, Autor wpisu
INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA I OPISU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH   Z ZAKRESU RADIOLOGII – DIAGNOSTYKA PIERSI W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU Udzielający...
17.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o zmianie warunków dla konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii ogólnej i zabiegowej oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii
17.12.2021, Autor wpisu
INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA I OPISU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU RADIOLOGII OGÓLNEJ I ZABIEGOWEJ ORAZ UDZIAŁ W KONSYLIACH W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII...
17.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.
17.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Dyrektor Samodzielnego...
17.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o zmianie warunków dla konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum On
15.12.2021, Autor wpisu
Informacja o zmianie warunków dla konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na...
15.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert:”Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”.
14.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w...
14.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o zmianie warunków dla konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii ogólnej i zabiegowej oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
13.12.2021, Autor wpisu
1. Informacja o zmianie warunków dla konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
13.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opo
13.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki ZdrowotnejOpolskie Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061 Opole...
13.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert: „Udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii-diagnostyka piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”
10.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotne Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu...
10.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania i opisu badań diagnostycznych z zakresu radiologii ogólnej i zabiegowej oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii
10.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45-061...
10.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych na Oddziale Ginekologii
10.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych...
10.12.2021, Autor BIP Admin
RODO
09.12.2021, Autor wpisu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 679/2016 (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. informujemy, że: Administratorem danych...
09.12.2021, Autor BIP Admin
Informacje o BIP
09.12.2021, Autor wpisu
09.12.2021, Autor BIP Admin
Kariera
09.12.2021, Autor wpisu
09.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenia
09.12.2021, Autor wpisu
09.12.2021, Autor BIP Admin
Kontrole
09.12.2021, Autor wpisu
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu w 2017 roku L.p. Podmiot kontrolujący Przedmiot kontroli 1. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu BHP, prawo pracy, legalność...
09.12.2021, Autor BIP Admin
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
09.12.2021, Autor wpisu
09.12.2021, Autor BIP Admin
Status prawny
09.12.2021, Autor wpisu
Podmiot tworzący zakład: województwo opolskie. Pełna nazwa siedziby zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Adres siedziby...
09.12.2021, Autor BIP Admin
Statut
09.12.2021, Autor wpisu
09.12.2021, Autor BIP Admin
Konkurs w sprawie konkursu ofert :”Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostycznych z patomorfologii oraz udział w konsyliach w Opolskim Centrum Onkologii
08.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45-061...
08.12.2021, Autor BIP Admin
Rejestry i ewidencje
08.12.2021, Autor wpisu
Ewidencje Listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego Księga główna przyjęć i wypisów szpitala Księga chorych oddziału Księga oczekujących na przyjęcie do szpitala Księga raportów lekarskich...
08.12.2021, Autor BIP Admin
Majątek jednostki
08.12.2021, Autor wpisu
Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1 Wartości niematerialne i prawne 1 397 730,25 1 362 675,25 35 055,00 2 Grunty (w tym prawo...
08.12.2021, Autor BIP Admin
Struktura organizacyjna
08.12.2021, Autor wpisu
08.12.2021, Autor BIP Admin
Informacje podstawowe
08.12.2021, Autor wpisu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu „W walce z rakiem, jesteśmy z Tobą”
08.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
08.12.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii...
08.12.2021, Autor BIP Admin
Zapytania ofertowe
04.12.2021, Autor wpisu
04.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”
03.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061 Opole...
03.12.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i w Poradni oraz udział w rozległych zabiegach chirurgicznych na Oddziale
01.12.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
01.12.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
30.11.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii  w Opolu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...
30.11.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
24.11.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45-061...
24.11.2021, Autor BIP Admin
Informacja o wyniku konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
17.11.2021, Autor wpisu
Informacja o wyniku konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii...
17.11.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
17.11.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii...
17.11.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
16.11.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu...
16.11.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
15.11.2021, Autor wpisu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66a 45-061 Opole informuje, że w konkursie ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia...
15.11.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w OCO
15.11.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSUNA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU BADAŃ I KONSULTACJI KARDIOLOGICZNYCH W CELU KWALIFIKACJI I KONTROLI LECZENIA ONKOLOGICZNEGO PACJENTÓW W OPOLSKIM...
15.11.2021, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPERACYJNĄ NA BLOKU OPERACYJNYM W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
12.11.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSUNA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPERACYJNĄ NA BLOKU OPERACYJNYM W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej...
12.11.2021, Autor BIP Admin
INFORMACJA O ZMIANIE SWKO DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPERACYJNĄ NA BLOKU OPERACYJNYM W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
03.11.2021, Autor wpisu
Udzielający zamówienie – Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu dla prowadzonego postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii...
03.11.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”
29.10.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka...
29.10.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”
27.10.2021, Autor wpisu
Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole działając na podstawie art. 26 ust....
27.10.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu radioterapii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem brachyterapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii w OCO
17.10.2021, Autor wpisu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zakresu radioterapii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem brachyterapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii...
17.10.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej ze szczególnym uzwględnieniem brachyterapii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Brachyterapii w Opolskim Centrum Onkologii”
29.09.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061...
29.09.2021, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE- KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU SP. Z O.O. W OPOLU ORAZ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU
24.09.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie Klauzula informacyjna Regulamin konkursu Formularz ofertowy Zał nr 1 do Formularza Załącznik nr 2 do Formularza Załącznik nr 3 do Formularza Umowa-wzór Odpowiedzi na pytania informacja informacja z otwarcia ofert informacja...
24.09.2021, Autor BIP Admin
Zamówienia
12.07.2021, Autor wpisu
12.07.2021, Autor BIP Admin
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
30.04.2021, Autor wpisu
30.04.2021, Autor BIP Admin
Dostępność Plus dla zdrowia
30.04.2021, Autor wpisu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy...
30.04.2021, Autor BIP Admin
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
22.04.2021, Autor wpisu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66a 45-061 Opole informuje, że w konkursie ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia...
22.04.2021, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ODDZIALE GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I W PORADNI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
20.04.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ODDZIALE GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I W PORADNI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
20.04.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygniecia Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii.
14.04.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ODDZIALE GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I W PORADNI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ W OPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
14.04.2021, Autor BIP Admin
INFORMACJA O ZMIANIE SWKO DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH.
13.04.2021, Autor wpisu
INFORMACJA O ZMIANIE SWKO DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH
13.04.2021, Autor BIP Admin
INFORMACJA O ZMIANIE SWKO DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH
13.04.2021, Autor wpisu
INFORMACJA O ZMIANIE SWKO DLA KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH
13.04.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
08.04.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Katowicka 66A, 45-061 Opole...
08.04.2021, Autor BIP Admin
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej i w Poradni Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
31.03.2021, Autor wpisu
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul....
31.03.2021, Autor BIP Admin
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitanowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
12.02.2021, Autor wpisu
„Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitanowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”...
12.02.2021, Autor BIP Admin
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej
07.01.2021, Autor wpisu
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu ul. Katowicka 66 a 45-061 Opole ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki...
07.01.2021, Autor BIP Admin
32/US/2020 – USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
18.09.2020, Autor wpisu
Przedmiot zamówienia: Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym, na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych...
18.09.2020, Autor BIP Admin
31/US/2020 – USŁUGA SPOŁECZNA – Usługa archiwizacyjna, polegająca na porządkowaniu dokumentacji medycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego Opolskiego Centrum Onkologii
20.08.2020, Autor wpisu
Termin składania ofert: 28.08.2020r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 28.08.2020r. godz. 10:30 Dokumenty do pobrania: Opis Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik...
20.08.2020, Autor BIP Admin
23/US/2020-USŁUGA SPOŁECZNA – Usługa archiwizacyjna, polegająca na porządkowaniu dokumentacji medycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego Opolskiego Centrum Onkologii wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, koperty, teczki
22.07.2020, Autor wpisu
Termin składania ofert:                 30.07.2020r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert :                ...
22.07.2020, Autor BIP Admin
Mapa strony
14.07.2020, Autor wpisu
14.07.2020, Autor BIP Admin
Biuletyn Informacji Publicznej
14.07.2020, Autor wpisu
14.07.2020, Autor BIP Admin
24/US/2020 – USŁUGA SPOŁECZNA – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.08.2020 do 31.07.2021r. (12 miesięcy)
03.07.2020, Autor wpisu
Termin składania ofert:      14.07.2020r. godz. 12:00 Termin otwarcia ofert :      14.07.2020r. godz. 12:15 Opis Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do OIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:•...
03.07.2020, Autor BIP Admin
19/US/2020 – USŁUGA SPOŁECZNA – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021r. (12 miesięcy)
17.06.2020, Autor wpisu
Termin składania ofert:   25.06.2020r.  godzina 12:00 Termin otwarcia ofert :    25.06.2020r.  godzina 12:15 DOKUMENTY do pobrania: Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:...
17.06.2020, Autor BIP Admin
30/US/2019 – USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
18.09.2019, Autor wpisu
Przedmiot zamówienia: Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r....
18.09.2019, Autor BIP Admin
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM w sprawie zakupu Aparatu HDR do brachyterapii
01.08.2019, Autor wpisu
Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego Treść ogłoszenia Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) Klauzula informacyjna (RODO)
01.08.2019, Autor BIP Admin
32/ZOF/2019 – aparat do znieczuleń
04.07.2019, Autor wpisu
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert cenowych na aparat do znieczulenia noworodków, dzieci i dorosłych na podstawie jezdnej Warunki realizacji zamówienia: 1) Termin dostawy: do 7 tygodni...
04.07.2019, Autor BIP Admin
24/ZOF/2019 – systemy do stereotaktycznych napromieniań pacjentów w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej z wykorzystaniem systemu hexapot
30.04.2019, Autor wpisu
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert cenowych na systemy do stereotaktycznych napromieniań pacjentów w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej z wykorzystaniem systemu hexapot (system...
30.04.2019, Autor BIP Admin
spr. 21/ZOF/2019 – dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Opolskiego Centrum Onkologii
24.04.2019, Autor wpisu
Opis Warunków Zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
24.04.2019, Autor BIP Admin
8/US/2019 – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych – UWAGA miana terminu składania ofert
05.04.2019, Autor wpisu
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138 o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., UWAGA Ze względu na czas niezbędny do opracowania odpowiedzi na pytania zadane...
05.04.2019, Autor BIP Admin
4/PN/2019 – Informacja o ofertach złożonych w przetargu (art. 86 ust 5 PZP)
02.04.2019, Autor wpisu
Informacja o złożonych ofertach (opublikowano 02.04.2019r.)
02.04.2019, Autor BIP Admin
46/ZOF/2019 – zapytanie ofertowe – dostawa komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych
02.04.2019, Autor wpisu
Oferty cenowe należy przesyłać na adres: dzialinformatyki@onkologia.opole.pl  w terminie do 5.04.2019r. do godziny 10:00 w załączeniu: Opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją...
02.04.2019, Autor BIP Admin
8/ZOF/2019- Wykonywanie robót remontowo-budowlanych „na gotowość” wynikających z bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
27.03.2019, Autor wpisu
OWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Załącznik nr 2
27.03.2019, Autor BIP Admin
6/ZOF/2019 dostawa naczyń sanitarnych jednorazowego użytku
05.03.2019, Autor wpisu
Opis warunków zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 WYJAŚNIENIA Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.03.2019, Autor BIP Admin
7/PN/2019 – dostawa materiałów zużywalnych do biopsji pod kontrolą USG, zintegrowane z zestawem drenów ssących
25.02.2019, Autor wpisu
Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e0bbcdd1-797a-4fc5-8775-86cd2b0d60b4 Termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz 10:00 Termin otwarcia ofert:  03.03.2019 r....
25.02.2019, Autor BIP Admin
6/PN/2019- Dostawa materiałów szewnych
21.02.2019, Autor wpisu
Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e439f013-04b7-40da-ae79-7708c4d86e46 Termin składania ofert: 01.03.2019r. godz. 10:00 Termin otwarcia   ofert: 01.03.2019r. godz. 10:30...
21.02.2019, Autor BIP Admin
5/PNP/SETiI/2019 – wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego dla archiwum zakładowego w przyziemiu budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Opolskiego Centrum Onkologii
15.02.2019, Autor wpisu
Opis warunków Zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
15.02.2019, Autor BIP Admin
4/ZOF/2019 – dostawa energii elektycznej dla Opolskiego Centrum Onkologii
14.02.2019, Autor wpisu
Opis Warunków Zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
14.02.2019, Autor BIP Admin
5/PN/2019- Dostawa produktów farmaceutycznych
13.02.2019, Autor wpisu
Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3972e588-95c8-4d8a-9c83-91db98ae781c Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz 11:00 Termin otwarcia ofert: 22.02.2019r. godz. 11:30...
13.02.2019, Autor BIP Admin
2/ZOF/2019 dostawa wkładów do kontrastu ze wstrzykiwaczem MEDRAD VISTRON oraz zestawów do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu SPECTRIS SOLARIS MR
08.02.2019, Autor wpisu
opis warunków zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Wyjaśnienia
08.02.2019, Autor BIP Admin
2/PN/2019 – Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu laboratoryjnego
06.02.2019, Autor wpisu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0f87b20-c9cd-49d7-86d5-43cc7db2226f Data ogłoszenia: 06.02.2019r.Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godz. 10.00Termin otwarcia...
06.02.2019, Autor BIP Admin
1/ZOF/2019 dostawa filtrów kasetonowych , kieszeniowych oraz absolutnych do urządzeń wentylacji
01.02.2019, Autor wpisu
Ogólne warunki zamówienia załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
01.02.2019, Autor BIP Admin