Home

64/PN/2017 - produkty farmaceutyczne II (dogrywka pakietów nierozstrzygniętych w postępowaniu 43/PN/2017) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 16.01.2018

 

Data przesłania ogłoszenia do DUUE:      27.12.2017r.

Termin składania ofert:         12.01.2018  16.01.2018  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert :         12.01.2018  16.01.2018   godz. 11:30

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:      04.01.2018r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminów) 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia, formularz asortymentowo-cenowy)

załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia, formularz asortymentowo cenowy) - poprawiony 10.01.2018r. (korekta ilości w poz 239 i 240 - zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami)

Załącznik nr 1a (uwagi do opisu przedmiotu zamówienia - dopuszczenie produktów równoważnych)

Załącznik nr 2 (ogólne warunki umowy)

Załącznik nr 3 (formularz oferty)

załącznik nr 4 (oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej)

załącznik nr 5 (JEDZ - ESPD) pliki .pdf i .xml)

 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (opublikowano 08.01.2018r. ZMIENIONO 09.01.2018 - uściślono odpowiedź w punkcie 12

 

UWAGA: W zadaniu 1, poz 522 prosimy o złożenie oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ  oraz załącznikiem 1a pkt 8.

UWAGA: W załączniku nr 1, poz 239 i 240 należy wycenić zgodnie z punktem 5 wyjaśnień treści SIWZ z dnia 08.01.2017r. 

 

Zmiana SIWZ - w zakresie zadania 1 poz. 152 (opublikowano 9.01.2018r.)

 

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art 86 ust. 5 PZP (opublikowano 16.01.2018r.)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (opublikowano 31.01.2018r.)

piątek, 29 grudzień 2017 11:51