Home

35/PN/2018 - Dostawa narzędzi elektrochirurgicznych kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i Erbe

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b16d92e5-e6f6-4122-b5b9-cd7818bd16da

Termin składania ofert: 13.12 2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:   13.12.2018r.      godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 09.12.2018r.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia na ofert na podstawie art. 86 ust.5 ( opublikowano 13.12.2018r.)

Informacja o wyniku postępowania ( opublikowano 18.12.2018r.)