Home

27/PN/2018 - Dostawa instrumentarium oraz sprzętu jednorazowego użytku do endoskopów firmy „KARL STORZ ENDOSKOPE” i „ RICHARD WOLF ENDOSKOPE”

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=620b0090-16a6-4169-9592-1d9d505ff678

 

Termin składania ofert: 15.10.2018r.  godz. 11:00

Termin otwarcia  ofert: 15.10.2018r.  godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 10.10.2018r.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1    - Opis przedmiotu zamówienia                                              

Załącznik nr 4    - Projekt umowy                                    Projekt umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ ( opublikowane 11.10.2018r.)

Informacja z otwarcia ofert- na podst. art.86 ust.5 PZP ( opublikowano15.10.2018r.)

Informacja o wyniku postępowania (opublikowano 16.10.2018r.)

 

 

piątek, 05 październik 2018 12:39

17/PN/2018 - dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego jednorazowego użytku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f66e0f54-55e3-4a3b-932e-1816f16b410f

 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  09.08.2018 r. godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT:  09.08.2018 r. godz. 11:30

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 05.08.2018r.

 


 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 


 

WYJAŚNIENIA I

WYJAŚNIENIA II

 


 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 


 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

środa, 01 sierpień 2018 14:39