Home

30/US/2019 - USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiot zamówienia:

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia:

 

Termin złożenia ofert:          26.09.2019r.   godz. 11.00

Termin otwarcia ofert :        26.09.2019r.   godz. 11:30

 

Informacja o wyniku postępowania