Home

Druki do pobrania

 

 

1. Zgoda pacjenta na przekazywanie określonym osobom informacji o jego stanie zdrowia, o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej

 

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek należy dostarczyć (z podpisem) osobiście lub pocztą. Jeżeli o dane występuje inna osoba niż pacjent, którego dokumentację posiadamy, należy załączyć upoważnienie od osoby której dane dotyczą. Odbiór kopii przygotowanych przez nas dokumentów ma podobną procedurę: osobiście lub na podstawie upoważnienia. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej osób zmarłych, sprawdzamy uprawnienia do ich udostępnienia osób o nie występujących.


3. Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego

 

 4. Ankieta genetyczna