Home

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada na Jednostki ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o podmiocie obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, zasadach jego funkcjonowania, oraz posiadanym przez niego majątku.

Każda strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w dolnej części okna systemu BIP.