Home

Jednostki organizacyjne

W  Opolskim Centrum Centrum  bada  się  i  leczy  pacjentów  w  następujących  oddziałach, poradniach i  pracowniach:

 • Klinika  Onkologii   z Odcinkiem Dziennym
  - ordynator  dr hab. n. med.  Barbara Radecka 
 • - z-ca ordynatora lek. med. Joanna Hudała-Klecha
 • - z-ca ordynatora lek. med. Marek Gełej
  - pielęgniarka  oddziałowa  -  Elżbieta Oliwa-Klyta

 • Oddział  Ginekologii Onkologicznej
  - kierownik oddziału  dr hab. n. med. Ewa Milnerowicz- Nabzdyk
  - pielęgniarka  oddziałowa  -  Patrycja Szczerbińska

Oddział  Kliniczny Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi
- kierownik oddziału  lek. med.  Tomasz  Sachańbiński
- pielęgniarka  oddziałowa  -  Mariola Trzaska

 • Oddział Radioterapii
  - kierownik oddziału  lek. med. Piotr Tokar
 • - z-ca kierownika oddziału lek.med. Małgorzata Mączko
  - pielęgniarka oddziałowa - Helena Barchańska

 • Oddział Anestezjologii
 • - kierownik oddziału lek. med. Monika Hobot
 • - pielęgniarka oddziałowa - Anna Kraj
 • Blok Operacyjny
  - kierownik bloku operacyjnego lek. med. Monika Hobot
  - pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego - Ewa Dyktyńska

 • Zakład  Radioterapii, w którym zainstalowana jest aparatura do leczenia promieniami oraz  do przygotowania leczenia, w tym: komputerowe systemy planowania leczenia, aparat  kobaltowy, przyspieszacz liniowy, symulator, aparat gammamed (źródło  iryd  promieniotwórczy)
  - kierownik  zakładu  lek. med. Lidia Czopkiewicz
  - kierownik  zespołu  techników  -  Małgorzata Lubieniecka
  - kierownik zespołu fizyków - dr n.fiz. Grzegorz Cieślik

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, w której wykonywane są badania przy pomocy tomografu  komputerowego,  mammografu,  aparatu  usg  i  rtg, rezonansu magnetycznego
  - kierownik zakładu lek. med. Bożena Widz-Tomala
  - kierownik zespołu techników - Marta Biernat

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 
  - kierownik dr n. med. Agata Pardej

 • Zakład Patomorfologii
 • - kierownik lek. med. Iwona Morawska

 

 • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, w  której  bada  się i  konsultuje  pacjentów skierowanych  przez  innych  lekarzy  oraz  tych,  którzy  zgłaszają  się  sami; w  przychodni  przyjmujemy  każdego  pacjenta  w  dniu,  w  którym  się  do  nas zgłosi.

Poradnie,  które  wchodzą  w  skład  Przychodni  to:

 • - Poradnia  Chirurgii  Onkologicznej.
 • - Poradnia  Profilaktyki Chorób Piersi.
 • - Poradnia  dla  Chorych  ze  Stomią.
 • - Pracownia  Endoskopii - pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator  oddziału chirurgii  onkologicznej z pododdziałem chorób piersi.
 • - Poradnia  Onkologii  Ogólnej.
 • - Poradnia  Chemioterapii.
 • - Poradnia  Genetyki.
 • - Poradnia  Profilaktyki  Chorób  Nowotworowych -  pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator oddziału onkologii  klinicznej z odcinkiem dziennym.
 • - Poradnia  Radioterapii.
 • - Poradnia  Laryngologiczna  Konsultacyjna - pracą   poradni  kieruje  kierownik  zakładu radioterapii.
 • - Poradnia  Ginekologii Onkologicznej- pracą  poradni  kieruje ordynator oddziału ginekologii onkologicznej
 • - Poradnia Leczenia Bólu - pracą poradni kieruje ordynator oddziału chirurgii onkologicznej z pododdziałem chorób piersi i ordynator oddziału onkologii klinicznej z odcinkiem dziennym.
  - Poradnia Medycyny Pracy.
 • - Poradnia Anestezjologiczna.
 • - Poradnia Medycyny Paliatywnej.
 • - Pracownia Fizjoterapii
 • - Poradnia Urologiczna

Pielęgniarką  koordynującą  w  Przychodni  jest  Maria  Białas.