Home

Statut

UCHWAŁA NR XXXVI/369/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021r.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/353/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2021r.

 

UCHWAŁA NR XXI/207/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 08 września 2020r.

 

UCHWAŁA NR XVII/159/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2020r.

 

UCHWAŁA NR XV/140/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 lutego 2020

UCHWAŁA NR XXX/328/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

1. UCHWAŁA NR XXXII/368/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

 

2. UCHWAŁA NR II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

 


 

Skład Rady Społecznej:


Zbigniew     KUBALAŃCA         Przewodniczący
Danuta       TRZASKAWSKA                   
Edyta         GOLA

Janina        OKRĄGŁY

Krzysztof    PUSZCZEWICZ

Jolanta       WILCZYŃSKA

Piotr           WACH                Zastępca Przewodniczącego

Beata         JABŁOŃSKA