Home

Zarządzanie Centrum

 

Działalnością Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, ponosi za nie odpowiedzialność. Może upoważnić swoich zastępców do załatwiania spraw w jego imieniu.

 

Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy:

- zastępca dyrektora ds. lecznictwa,

- zastępca dyrektora ds. ekonomicznych,

- głównego księgowego,

- naczelnej pielęgniarki,

- kierowników jednostek i komórek organizacyjnych: ordynatorów, kierownika zakładu radioterapii, kierownika zakładu diagnostyki obrazowej, kierownika pracowni diagnostyki laboratoryjnej, kierownika bloku operacyjnego, kierownika działu statystyki medycznej i wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów, kierownika apteki szpitalnej.

 

Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje:

- zastępca dyrektora ds. lecznictwa,

- zastępca dyrektora ds. ekonomicznych,

- ustanowiony pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.