Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Informacja o odrzuceniu oferty złożonej do konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Informacja o odrzuceniu oferty złożonej do konkursu ofert

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

 

 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Katowicka 66a

45-061 Opole

 

informuje, że w konkursie ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu oferta złożona przez:

Indywidualną Praktykę Lekarską Wizyty Domowe Helena Pasek;

Polna nr 3;

46-043 Dylaki

 

została odrzucona, gdyż na dzień składania ofert nie spełnia warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 

 

Jest to jedyna oferta złożona w powyższym konkursie.

Informacja o odrzuceniu oferty

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 23.03.2022 13:49
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:23
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian