Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Informacja o wyniku konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

Informacja o wyniku konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

DOTYCZY – ZADANIA NR 1

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

ul. Katowicka 66a

45-061 Opole

działając na podstawie § 5 ust. 22 pkt 2 Procedury udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu oraz Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773) informuje, iż w konkursie nie została wybrana żadna z ofert złożonych dla Zadania nr 1.

Data umieszczenia niniejszego Ogłoszenia na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66A, 45- 061 Opole
 oraz na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl: 17 listopada 2021r.

1. Informacja o wyniku konkursu ofert.

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 17.11.2021 11:49
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:21
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian