Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Majątek jednostki

Utworzono: środa, 8 grudnia 2021 09:17

Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
1 Wartości niematerialne i prawne 1 397 730,25 1 362 675,25 35 055,00
2 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 191 382,09 1 191 382,09
3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44 177 135,87 11 103 033,26 33 074 102,61
4 Urządzenia techniczne i maszyny 6 842 891,54 3 693 581,19 3 149 310,35
5 Środki transportu 109 209,28 105 890,35 3 318,93
6 Inne środki trwałe 68 331 473,83 52 999 016,77 15 332 457,06
7 Środki trwałe w budowie 9 240 753,81 9 240 753,81
8 OGÓŁEM WARTOŚĆ 131 290 576,67 69 264 196,82 62 026 379,85
  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 08.12.2021 09:17
  • Data modyfikacji:
  • 04.01.2022 14:28
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian