Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Status prawny

Utworzono: czwartek, 9 grudnia 2021 07:59
 • Podmiot tworzący zakład: województwo opolskie.
 • Pełna nazwa siedziby zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
 • Adres siedziby zakładu: 45-061 OPOLE, ul. Katowicka 66A
 • Podstawa prawna utworzenia zakładu: zarządzenie nr 124/98 Wojewody Opolskiego z 9 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii
 • Miejsce rejestracji: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000001712 Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1999 r.
 • Podstawowy obszar działania: województwo opolskie, dodatkowy obszar może być określony w umowach z innymi dysponentami środków
 • Podstawa prawna działalności: Opolskie Centrum Onkologii działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015., poz. 618, z późn. zm);
  • Statutu
 • Kierownik zakładu: Marek Staszewski
 • Organ sprawujący nadzór: Samorząd Województwa Opolskiego
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • BIP Admin
 • Data publikacji:
 • 09.12.2021 07:59
 • Data modyfikacji:
 • 04.01.2022 14:29
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian