Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zarząd Szpitala

Utworzono: poniedziałek, 27 grudnia 2021 12:37

Działalnością Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, ponosi za nie odpowiedzialność.
Może upoważnić swoich zastępców do załatwiania spraw w jego imieniu.


Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy:

 • zastępca dyrektora ds. lecznictwa,
 • zastępca dyrektora ds. ekonomicznych,
 • głównego księgowego,
 • naczelnej pielęgniarki,
 • kierowników jednostek i komórek organizacyjnych: ordynatorów, kierownika zakładu radioterapii, kierownika zakładu diagnostyki obrazowej, kierownika pracowni diagnostyki laboratoryjnej, kierownika bloku operacyjnego, kierownika działu statystyki medycznej i wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów, kierownika apteki szpitalnej.

Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje:

 • zastępca dyrektora ds. lecznictwa,
 • zastępca dyrektora ds. ekonomicznych,
 • ustanowiony pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • BIP Admin
 • Data publikacji:
 • 27.12.2021 12:37
 • Data modyfikacji:
 • 04.01.2022 14:30
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian