Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

24/ZOF/2019 – systemy do stereotaktycznych napromieniań pacjentów w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej z wykorzystaniem systemu hexapot

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert cenowych na systemy do stereotaktycznych napromieniań pacjentów

w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej z wykorzystaniem systemu hexapot (system automatycznej korekcji położenia stołu):

1) System Carbon WingSTEP High – Ball Joint  – 3 szt.
2) System Carbon WingSTEP MR – Ball Joint – 1 szt.
3) BodyFIX Diaphragm Control (rama do regulacji oddechu) – 1 szt.

4) Diaphragm Control Adapter for indexed tables (adapter do blatu) – 1 szt.

Warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania zamówienia: do 11.06.2019r.
2) Dostawa – w cenie oferty
3) Płatność: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w Sekretariacie Opolskiego Centrum Onkologii

w terminie do 09.05.2018r. do godziny 14.00

W załączeniu:

1) Wzór oferty 

2) Wzór umowy

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Umowa zostanie zawarta z Radiotherapy Accesories Sp. z o.o.

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 30.04.2019 12:50
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 15:29
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian