Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

6/PN/2019- Dostawa materiałów szewnych

Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e439f013-04b7-40da-ae79-7708c4d86e46

Termin składania ofert: 01.03.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia   ofert: 01.03.2019r. godz. 10:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 25.02.2019r.

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3– Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 –  Wzór oświadczenia wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

Wyjaśnienia treści SIWZ (opublikowano 26.02.2019r.)

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art.86 ust.5 Pzp ( opublikowano 1.03.2019r.)

Informacja o wyniku postępowania ( opublikowano 05.03.2019r.)

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 21.02.2019 13:57
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 17:54
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian