Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitanowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

„Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitanowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”

Termin składania ofert:19.02.2021r. godz. 15:45

Termin otwarcia ofert:19.02.2021r godz. 15:50

Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać do 16.02.2021r. do godz. 12:00 na adres  e-mail: a.klok@brokersunion.pl

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.klok@brokersunion.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1_ klauzula informacyjna.

Załącznik nr 2_ formularz ofertowy

Treść zapytania ofertowego

W załączeniu podajemy do wiadomości treść uwag wniesionych przez jednego z Wykonawców wobec treści zapytania oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (opublikowano 02.03.2021r.)

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 12.02.2021 14:48
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 15:29
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian