Home

00-Kolejność

piątek, 19 październik 2018 15:04

30/PN/2018 - Dostawa instrumentarium oraz sprzętu jednorazowego użytku do endoskopów firmy „KARL STORZ ENDOSKOPE”

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=149fe2c5-20e9-4b05-bec9-cd9e02eb62eb

Termin składania ofert: 25.10.2018r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:   25.10.2018r. godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-  Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

Wyjaśnienia treści SIWZ ( opublikowano 22.10.2018r.)

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP ( opublikowano 25.10.2018r.)

Informacja o wyniku postępowania (opublikowano 29.10.2018r.)

środa, 17 październik 2018 13:44

29/PN/2018 - DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH - zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 30.11.2018r. godz. 11.:00     06.12.2018r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  30.11.2018r.  godz. 11:30     06.12.2018r.  godz. 11:30

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upływa: 02.11.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia - przesunięcie terminów składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą

 

SIWZ

 

załącznik nr 1) Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy)
załącznik nr 2) Projekt umowy 

załącznik nr 2) Projekt umowy 

załącznik nr 3) Formularz ofertowy 
załącznik nr 4) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 5) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pliki PDF i xml) 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacje (opublikowano 20.11.2018r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacje (opublikowano 28.11.2018r.)

 

 

Informacja z otwarcia ofert (art 86 ust. 5 PZP)

załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert - załącznik cenowy

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (opublikowano 21.01.2019r.)

środa, 17 październik 2018 10:16