Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu[1]

 

Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a 45-061 Opole, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712.

Niniejszym Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu zamówienia w trybie konkursu ofert prowadzonego pod nr 6/2022 dla zadania pod nazwą: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”:

 

W postępowaniu konkursowym złożono 1 ofertę. Ofertę złożyła Spółka Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do KRS pod nr   0000364292. Oferta  spełnia wymagania określone w SWKO. Na podstawie art.  26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) w związku z  art.  151 ust. 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.) wskazuje wybranego świadczeniodawcę:

 

Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

31-546 Kraków

Mogilska 86/3

 

[1] postępowanie konkursowe nr 6/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 29.06.2022 09:35
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:24
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian