Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie o o rozstrzygnięciu konkursu ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

OGŁOSZENIE

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Dotyczy ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w trybie konkursu ofert  z dnia 31.07.2023r. Postępowanie konkursowe nr 3/2023.

Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole.

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) w związku z  151 ust. 1, 2 i 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.)  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 20/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zgodnie z poniższym:

 

Zadanie 1:   Badania genetyczne do diagnostyki nowotworów i ustalenia wskazań do leczenia zgodnie załącznikiem nr 1 do SWKO (Tabela nr 1).

Złożono 2 oferty, z których tylko jedna spełnia wymagania konkursu i została wybrana:

– oferta Oncogene Diagnostics sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 86/3,                       31-546 Kraków.

 

Zadanie 2:  Badania genetyczne wraz z konsultacją rodowodowo-kliniczną do oceny dziedzicznego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych zgodnie załącznikiem nr 1 do SWKO (Tabela2).

 Złożono 1 ofertę, która spełnia wymagania konkursu i została wybrana:

– oferta  Medycyny Diagnostycznej PUM sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Rybacka 1,  70-204 Szczecin.

 

Ogłoszenia zostanie umieszczone zgodnie z SWKO także na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45- 061 Opole oraz na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl

Rozstrzygnięcie

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Marzena Glapa
  • Data publikacji:
  • 22.08.2023 14:12
  • Data modyfikacji:
  • 22.08.2023 14:12
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian