Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

7/PN/2019 – dostawa materiałów zużywalnych do biopsji pod kontrolą USG, zintegrowane z zestawem drenów ssących

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e0bbcdd1-797a-4fc5-8775-86cd2b0d60b4

Termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz 10:00

Termin otwarcia ofert:  03.03.2019 r. godz. 101:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 04.03.2019 r.


specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6


INFORMACJA na podst. art. 86 ust. 5 Pzp


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 25.02.2019 12:27
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 17:58
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian