Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

24/US/2020 – USŁUGA SPOŁECZNA – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.08.2020 do 31.07.2021r. (12 miesięcy)

Termin składania ofert:      14.07.2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert :      14.07.2020r. godz. 12:15

Opis Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do OIWZ:


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Specyfikacja stosowanych diet – załącznik nr 1
• Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące posiłków – załącznik nr 1a
• Szczegółowe warunki realizacji usługi – załącznik nr 1b

Ogólne warunki umowy – załącznik nr 2
Formularz oferty – załącznik nr 3
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 4a
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4b
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

Kontakt w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem:

Anna Gąska, e-mail: przetargi@onkologia.opole.pl 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacje o ZMIANACH w Opisie Przedmiotu Zamówienia

1) wyjaśnienia i zmiany wprowadzone w dniu 09.07.2020r.

2) wyjaśnienia do OIWZ – opublikowane 10.07.2020r.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i  otwarcia ofert na  :

Termin składania ofert:      17.07.2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert :      17.07.2020r. godz. 12:15

Informacja z otwarcia ofert (17.07.2020)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pozostała część uzasadnienia do ogłoszenia o Wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.07.2020r.

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 03.07.2020 12:51
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 15:29
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian