Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

32/US/2020 – USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiot zamówienia: Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym, na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

Opis Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do OIWZ:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: – Załącznik nr 1
2) Ogólne warunki umowy – Załącznik nr 2
    Wzór skierowania – załącznik do umowy – Załącznik nr 2.2
3) Formularz oferty – Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i terminie zawarcia umowy 

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 18.09.2020 08:26
  • Data modyfikacji:
  • 05.01.2022 15:29
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian